Solamente Naturali - premierový koncert

Konanie:

Čas konania: 19:30

Dátum konania: 25.6.

Miesto konania: čitáreň U červeného raka


Vstupné:

10,- €

Popis podujatia:

Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu po mnohoročných skúsenostiach s tanečnými zbierkami z územia Slovenska zo 16. až 19. storočia prichádza s novým programom nazvaným MUSICA DI TAVOLA/Hudba pri stole.

Sedmohradský dvorský poriadok stravovania v šľachtických dvoroch zo 17. storočia určoval, že počas stravovania pri jednom z 18 stolov sedeli hudobníci pripravení zabávať uhorských zemanov, šľachticov, mešťanov a kniežatá. Zábavy v Uhorsku boli v rámci Európy vychýrené, možno aj kvôli tomu, že naše územie navštevovalo mnoho cestovateľov a dočasných prisťahovalcov, ktorí nažívali vzájomne v tolerancii a slobode.


Solamente Naturali vo svojom premiérovom programe prináša kúsok z tohto starého, bohatého a zabudnutého sveta, aby ste sa spolu s nimi zabavili tak, ako kedysi a zároveň zacítili, že tento kúsok histórie je v každom z nás stále niekde hlboko ukrytý. Solamente Naturali ako súbor venujúci sa interpretácii hudby v čo najvernejšej autentickej podobe predstaví inštrumentár hudobných nástrojov, ktorý pomerne presne charakterizoval J. A. Komenský v spise Orbis senzualium pictus už v roku 1685, kde vymenoval aj ľudové nástroje vtedy všeobecne známe ako zvonce, malý cimbal, pastierska píšťala, drumbľa, citara, husle, lýra. Okrem nich nebude chýbať ozembuch, daf, ľudové zlobcoky, rebek, šalmaj, a iné.

Téma:

MUSICA DI TAVOLA/Hudba pri stole.

Účinkujúci:

Miloš Valent - husle, viola, zlobcoky, spev

Peter Vrbinčík - viola, zlobcoky, spev

Michal Paľko - stolový cimbal, spev, flauty, píšťalky

Jakub Stračina - skriňová basička, spev, bubon, ozembuch

Ivan Gontko - sprievodný text, spev, flašinet

Kiril Stoyanov , perkusie


Lístky a registrácia:Zmena programu vyhradená!