Kontakt

Mail: info@tradovanie.sk


Telefon: +421908770410

O nás:

Rodina Morongova a Morong

O.z. Dragúni

O. z. Dragúni zameriava svoju činnosť na realizáciu vzdelávacích a umeleckých projektov propagujúcich tradičnú ľudovú kultúru netradičným a prístupným spôsobom. Ich hlavnou náplňou je profesionálne štúdium, výučba, výskum a prezentácia tradičného tanca. Výsledky svojho pôsobenia uplatňujú v rámci kontinuálneho organizovania a pedagogického vedenia projektu Tanečných domov už 19. sezónu. Sú absolventmi VŠMU (tanečné umenie) a majú za sebou okrem dlhoročných interpretačných skúseností v popredných umel. telesách i bohaté skúsenosti pedagogické a choreografické (SĽUK, Lúčnica, VUS Technik, DFS Vienok, UKF Nitra a i.) za čo získali viaceré ocenenia.


Ďalšie vysokoškolské i doktorandské vzdelanie a profesijná prax členov v odb. ako etnológia, etnochoreológia, destinačný manažment súčasne prispieva k širšiemu odbornému rozhľadu, kvalite a profesionalite ich práce.


Združenie zabezpečuje scénické a interaktívne mimoscénické produkcie na rôznych podujatiach s celoslovenským i medzinárodným záberom (napr. FF Myjava, FF Východná, festival Pohoda a i.).


Barbora a František Morongovci

Barbora a František Morongovci sú pravidelnými členmi odborných porôt, komisií, konferencií a seminárov v oblasti tradičnej kultúry a umenia na Slovensku i v zahraničí vrátane televíznych produkcií. Realizovali rozsiahlu dokumentáciu tradičnej tanečnej kultúry vo viacerých lokalitách SR v rámci nár. projektu Digitálne múzeum, festival Národný Tanečný dom, v r. 2018 založenie platformy FolkLab, r. 2018 zápis Cyklu Tanečný dom združenia Dragúni do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slov. - ako vzorová aktivita.